Kết hợp giữa gỗ và kính cho sản phẩm tủ gỗ cao cấp AT1960G